Никой не обича да го лъжат – и всеки търси начини да разбере дали човека отсреща казва истината. За целта са измислени множество системи, като известния полиграф или серумът на истината, които ни позволяват да разберем дали човек казва истината или не – със съмнителна ефективност.

Това, естествено, не ни помага особено в ежедневието – повечето от нас искат да си изградят техника, с която да разпознават лъжите само с поглед. За целта можем да се осланяме единствено на мимиките на лицето и езика на тялото. Тук идва предизвикателството да се научим как да ги разчитаме – и как да разграничаваме сигналите за лъжа от признаците на притеснение или разсеяност.

Невербалният език е по-скоро изкуство, отколкото наука, тъй като постоянно произвежда функционални жестове, които биха могли да ни подведат. Най-доброто, което трябва да направите, ако тепърва започвате да разучавате езика на тялото и мимиките, е да не опитвате и анализирате всеки жест, който се произвежда, а да разгледате макро жестовете и постепенно да подобрите възприятията си.

Ето пет признака, че ни лъжат:

• Ако човекът отсреща закрие с ръка устата или носа си или се почеше по лицето, това обикновено са признаци, които показват, че има какво да скрием. Естествено, може просто да означава, че усеща неприятна миризма или го сърби лицето.
• Гледа ви право в очите и избягва да насочва погледа си надолу. Когато хората мислят, те обикновено отклоняват вниманието си за няколко микросекунди, за да се сетят за нужната информация. Ако човекът ни разказва нещо от личен опит, той или тя задължително ще трябва да погледне надолу, но лъжците не правят това, защото смятат, че това е жест, който би могъл да ги маскира. Затова проучванията сочат, че всъщност стереотипът, че човек не може да те гледа в очите докато лъже, е напълно погрешен – вярно е по-скоро обратното.
• Зениците му се свиват или са свити. Звучи доста трудно да наблюдавате такъв дребен детайл, но зениците издават много за говорещият – ако се научите да наблюдавате зениците на хората, с които разговаряте, скоро почти ще знаете какво се случва в главата им. Свитите зеници показват, че човекът присъства тялом, но не духом – съсредоточен е върху мислите си, не настоящия момент. Дилатацията на зениците пък показва, че човекът е отпуснат и е в настоящия момент.
• Дава перфектни аргументи. Лъжците често имат перфектни алибита и бързи отговори за всичко. Ако попитате за пояснение и получите мигновено отговор, човекът, с когото разговаряте, вероятно лъже, тъй като мозъкът му не е имал време да обработи въпросът – отговорът е предварително подготвен. Тук е полезно също да внимавате и за другите признаци на лъжа, като гледането директно в очите.
• Слушайте интуицията си. Ако усещате, че ви лъжат, вероятно е защото го правят. Човешкият мозък има огромен капацитет да обработва несъзнателни подробности, които усещае само интуитивно. Още от детството ни учат да вярваме само на сухата и доказана информация, следователно хората са склонни да пренебрегват интуицията си от съвсем ранна възраст, забравяйки това великолепно средство за личното си развитие. Интуицията не е нещо мистично, а просто достъпът ни до инстинктите ни.

Но има една малка подробност. Разкриването на лъжи е сравнително лесно – всъщност това е едно от първите неща, които можете да научите в невербалната комуникация. Обаче това, за което не сме подготвени, е да приемем мисълта, че съществуват хора, които постоянно ни лъжат.