Кой са TC Candler?

Това всъщност е канал в световната видеомрежа за споделяне – You Tube, който прави годишен подбор на едни от най-лансираните лица – рекламни модели, изпълнители, актри сред изявени мъже и жени. Статистиката не е официална, а изготвена в следствие на наблюденията на създателите й. Мнозина са съгласни, мнозина повдигат много въпроси и търсят пропуски.

Клипът за 100 най-красиви жени, според TC Candler, публикувам аз, а коментарите по класацията оставам на вас.