Паричният поток във всеки бизнес е сложна призма, в която е интересно да надникнем, за да разберем защо работата на колекторските компании като ЕОС Матрикс е от изключително голямо значение.

Да започнем отначало.

Основните звена, върху които се оформя един финансов бюджет, са тези на активите и пасивите. Активите са всичко, с което разполага компанията, а пасивите – собствените и привлечените средства, с които са придобити всички активи. Затова, основно правило при изготвяне на баланса е сумата на актива да е равна на тази на пасива.

По-големият размер на дългосрочните пасиви е признак за повече вложен в развитието на компанията капитал, а оттам и за евентуално по-успешно развитие.

И обратното, ако размерът на краткосрочните пасиви е прекалено голям, може да възникнат проблеми при покриването на разходите за дейността. Освен, че личната задлъжнялост на компанията е притеснителен признак, нередовните плащания от клиентите също са негативен фактор, тъй като бизнесът може да не се справи със събирането на вземанията си и това да доведе до възпрепятстване растежа на компанията, а в някои случаи – дори до фалит.

Значително повече компании в България, в сравнение с общите данни за Източна Европа твърдят, че просрочените плащания от клиенти застрашават бизнеса им.

Основните проблеми, които възникват, са намалените печалби, недостига на ликвидност и по-високите разходи за лихви. В толкова обтегната финансова ситуация няма възможност за откриване на нови работни места.

Тук от основно значение за спасяването на бизнеса има партньорството с колекторска агенция. Защо е необходимо?

Професионалното събиране на вземания е отличен метод, чрез който се запазва добрия тон и се постига приемливо и за двете страни решение. Освен това бизнесът не губи фокуса от дейността си и така не е застрашен от нови загуби.

Бизнесът е в непрестанно движение, в което колкото по-бързо се адаптираш и колкото повече проблеми разрешаваш, толкова по-успешен ставаш.

Затова не се колебайте да се консултирате с колекторска компания, която да ви помогне да вземете нещата обратно в свои ръце.