В югозападната част на Китай, до езерото Лугу живее изолирана етническа група, в която цари абсолютен матриархат. Общността мосуо има древен произход и жените от векове играят доминираща роля в социален план. Причината за тази еманципация се крие в преднамерена политическа стратегия – в епохата на феодален Китай дребните аристократи, които управляват местността, разпореждат правото на наследство при селското население да се предава по майчина линия, за да се избегнат евентуални бунтове. Това, което прави мосуо уникално общество, е начинът, по който са организирани личните отношения между двата пола. Главата на всяко домакинство е най-възрастната жена в семейството, тя съжителства заедно с братята си, своите дъщери, синове и децата на дъщерите си. Когато момичетата достигнат определена възраст преминават през определена церемония и получават правото на самостоятелна стая.