eosssssГоляма част от хората у нас вече знаят какво е да бъдат преследвани от хрътки на агенции за събиране/изкупуване на дългове. За съжаление, по-известни стават тези фирми, които работят с начини за събиране на дълговете, познати от годините на прехода, тъй като потърпевши от истории с тях биват разказвани редовно по медиите и влияят на мнението на хората за колекторските агенции като цяло. Истината обаче е, че ролята на тези агенции е да подобри отношенията с клиента, да го убеди да се издължи възможно най-скоро и да му помогне това да стане по възможно най-удобния начин за него. Разбира се, всичко опира до подход – в някои фирми знаят как, в други не.

Досега съм чувала положителни думи единствено за ЕОС Матрикс и ЕОС сървисис, чиито управител  – Райна Миткова – Тодорова е също така председател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Знам, че в тази фирма работят съвестно и единствено по морално и законово приемлив начин, като според ноу-хау-то, с което разполагат, се стараят да не карат клиентът да се чувства притиснат да плати, а убеден, че това е най-правилното, което може да направи и за себе си, и за своя кредитор, който му е гласувал доверие в началото на техните отношения. Компанията-майка на ЕОС– германската EOS Group присъства на четири континента, което прави компанията много гъвкава при събиране на вземания от длъжници в чужбина – предлагат такава услуга в над 100 държави.

Разбира се, все още се случва с нас да се свързват агенции, които се опитват да използват мерки като тези на Инквизицията, но моето мнение е, че след още някоя година те напълно ще отмрат, понеже процентът на успех при събирането на вземанията при тях е по-малък, а бизнес клиентите винаги ще предпочетат по-доброто, сигурното и професионалното,  което може да им се предложи в даден бранш. Е досега, лаврите в България успява обере единствено ЕОС Матрикс.