Мосуо

Comments Off on Мосуо

В югозападната част на Китай, до езерото Лугу живее изолирана етническа група, в която цари абсолютен матриархат. Общността мосуо има древен произход и жените от […]

Ролята на ЕОС Матрикс в изготвянето на финансов план

Comments Off on Ролята на ЕОС Матрикс в изготвянето на финансов план

Паричният поток във всеки бизнес е сложна призма, в която е интересно да надникнем, за да разберем защо работата на колекторските компании като ЕОС Матрикс […]