В навечерието сме на един от най-големите и почитани пролетни празници у нас – Гергьовден. На този ден са посветени немалко песни и стихотворения, а легендата за Свети Георги разказва как е направил чудо и е победил змея. Знаем ли обаче кой всъщност е този канонизиран от църквата герой?

Според легендата, Свети Георги е бил римски войник, който приел християнството и се борил за своята вяра. Най-известната икона на Свети Георги го изобразява като конник, който се бори и побеждава змей. Тази икона има метафорично значение и символизира победата на християнската вяра и доброто над злото и неправдата.

На 6 май се отбелязва празникът на Свети Георги в България, като официално се чества и Денят на храбростта и празник на Българската армия. Този ден е национален празник и е свързан с много традиции и обичаи. Хората посещават църква, за да се помолят и да получат благослов от светеца. Някъде се правят и конни състезания, тъй като светецът язди кон и води лятото със себе си.

Свети Георги се почита като символ на храбростта, правдата и защитата. Той се смята за защитник на българския народ и е символ на националния идентичен характер.

Празникът на Свети Георги е важна част от българската култура и традиции. Той е символ на българското наследство и е един от най-обичаните и почитани светци в страната.
https://www.youtube.com/watch?v=BQFo4MCiy2Y