Archive for October, 2012

По всяко лице съществуват едни малки черни точици, които имаме вредния навик да премахваме без необходимите медикаменти. Важно е да знаем, че колкото по-често премахваме черните точки без да се дезинфекцира лицето, толкова по-бързо се пълни малката кухинка, която се е получила. Сигурна съм, че някои от Вас не могат да се стърпят да се [...]